M O D E A

group

Projekt UE

Opis projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka – 1.1.1 POIR, tytuł projektu: „Mobilny, rozkładany obiekt budowlany MODEA-PACO”. Celem projektu jest opracowanie nowej technologii prefabrykowanego budownictwa drewnianego, w postaci rozkładanego- mobilnego obiektu budowlanego, który będzie wykonywany w całości na hali produkcyjnej.  Nowa technologia będzie się charakteryzować niespotykanymi dotąd właściwościami m.in:

  • zsuwanym/ rozsuwanym systemem montażu,
  • możliwością demontażu i ponownego złożenia budynku bez uszczerbku na jego jakości i bez konieczności ingerencji w konstrukcję budynku,
  • mobilnością obiektu umożliwiającą jego przetransportowanie w inne miejsce,
  • skróconym czasem wznoszenia obiektów budowlanych na terenie budowy,
  • obiekt spełniający warunki budynku niskoenergetycznego.

Wartość projektu: 7.408.500,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 4.445.100,00 PLN